Start verwijderen en planten van bomen

Datum: 04 december 2017
Eind november heeft Spaarnelanden in opdracht van de gemeente Haarlem een start gemaakt met het verwijderen van dode en slechte bomen in de openbare ruimte. Deze bomen zijn in een eerder stadium voorzien van een merkteken door Spaarnelanden. Daarnaast is er een start gemaakt met het frezen van stobben van eerder gekapte bomen. Stobben zijn overgebleven boomstronken na de kap van een boom. Deze werkzaamheden worden in eerste instantie gedaan bij bomen en stobben die staan in verhardingen (verharde grond, zoals asfalt en stoeptegels). De werkzaamheden starten in het noorden en eindigen in het zuiden van Haarlem.


Herplanting van bomen

Voor alle bomen die Spaarnelanden verwijdert in de openbare ruimte, worden nieuwe bomen teruggeplant. Het plantseizoen voor bomen loopt van half november tot eind april (afhankelijk van de weersomstandigheden). Waar mogelijk plaatsen we bomen terug op dezelfde locatie. Is dit niet mogelijk, dan plaatst Spaarnelanden bomen terug op een andere locatie. Vanaf november maken we de locaties gereed voor het planten van de bomen en vanaf de maand december starten we met het terugplaatsen van de bomen. De lijst met te planten bomen in 2017-2018 is hier te vinden.
 

Vervolg in 2018

In 2018 wordt dezelfde procedure opgestart voor de bomen die in het gras staan. Ook dan worden er eerst bomen verwijderd en vervolgens teruggeplaatst.