Tijdelijke bovengrondse restafvalcontainers

Datum: 31 juli 2017

Op de nieuwbouwlocaties โ€˜De Remiseโ€™ en Dijkzichtlaan zijn nog geen ondergrondse containers voor restafval beschikbaar. Spaarnelanden heeft daarom op deze locaties tijdelijke bovengrondse containers geplaatst.

Naar verwachting plaatst Spaarnelanden in het najaar van 2017 ondergrondse containers op beide locaties.

Gebruik containers

De bovengrondse containers zijn bedoeld voor huishoudelijk restafval. Voor de overige stromen kunnen inwoners terecht bij de grondstofcontainers en op het Milieuplein van Spaarnelanden. Op https://www.mijnafvalwijzer.nl/ kunnen inwoners na het invoeren van postcode en huisnummer zien waar de dichtstbijzijnde containers zijn.

Grote kartonnen dozen en bouw- en sloopafval

Grote kartonnen dozen en bouw- en sloopafval kunnen gescheiden worden ingeleverd op het Milieuplein van Spaarnelanden. Meer informatie over het Milieuplein is hier te vinden.

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Spaarnelanden via tel. 023-7517200 (op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur) of via mail: info@spaarnelanden.nl.